O n谩s

P艡e膷ti si p谩r informac铆 o n谩s. Co je vyhraj.cz, kdo za n铆m stoj铆, na拧铆 historii a co se zde m暖啪e拧 dozv臎d臎t?

iGB London Affiliate - Vyhraj t媒m

Co je vyhraj.cz?

Tato webov谩 str谩nka vznikla za 煤膷elem poskytov谩n铆 informac铆 o 膷emkoli, co se d臎je ve sv臎t臎 hazardu. A钮 jde o poker, casino, sportovn铆 s谩zky nebo loterie, budeme se sna啪it dod谩vat relevantn铆 recenze a 膷l谩nky, kter茅 pomohou ka啪d茅mu kdo v t茅to oblasti jakkoli t谩pe. Pokud jsi zku拧en媒 hr谩膷, nebo se zat铆m po sv臎t臎 v媒her pouze pomalu rozhl铆啪铆拧, v臎艡 啪e jsi na spr谩vn茅 adrese. Nepo膷铆tej ale s t铆m, 啪e se na na拧em webu d谩 hr谩t o skute膷n茅 pen铆ze. Rozmno啪it sv暖j rozpo膷et je mo啪n茅 pouze v casinu, s谩zkovce nebo v hern臎, na拧e webov谩 str谩nka nezpracov谩v谩 啪谩dn茅 platebn铆 procesy.

Kdo stoj铆 za vyhraj.cz?

Jsme t媒m mlad媒ch nad拧enc暖 do loterij铆 膷i blikaj铆c铆ho sv臎ta online i offline casin, p艡铆le啪itostn铆 hr谩膷i a lid茅, kte艡铆 se loterijn铆 a casino problematikou zab媒vaj铆 ji啪 dlouh谩 l茅ta a dovedou tedy ve spoust臎 v臎c铆 poradit a doporu膷it zp暖sob jak媒m si zprost艡edkovat co nejlep拧铆 z谩啪itek ze hry. Na拧im c铆lem je poskytovat pravdiv茅 a re谩ln茅 informace o tom jak funguj铆 automaty, vysv臎tlovat pojmy z bran啪e a v neposledn铆 艡ad臎 ti poradit, v jak茅m casinu a u jak茅ho stroje si m暖啪e拧 o n臎jak茅 to procento zv媒拧it 拧anci na v媒hru. Jsme prost臎 vyhraj.cz 馃檪

N谩拧 t媒m

Poner Martin zakladatel Vyhraj.cz

Martin Poner
Zakladatel Vyhraj.cz

 

Poner Tom谩拧 zakladatel Vyhraj.cz

Tom谩拧 Poner
Zakladatel Vyhraj.cz

 

Bajer Ond艡ej zakladatel Vyhraj.cz

Ond艡ej Bajer
Zakladatel Vyhraj.cz

 

Martina Vanick谩 - 艩茅fredaktorka Vyhraj.cz

Martina Vanick谩
艩茅fredaktorka

 

Ane啪ka 艩ediv谩 - redaktorka Vyhraj.cz

Ane啪ka 艩ediv谩
Redaktorka

 

Barbora Hornov谩 - redaktorka Vyhraj.cz

Barbora Hornov谩
Redaktorka

 

Krej膷铆 Ond艡ej - redaktor Vyhraj.cz

Ond艡ej Krej膷铆
Redaktor

 

Tom谩拧 Kufner - Redaktor Vyhraj.cz

Tom谩拧 Kufner
Redaktor

 

Jana Kol铆nkov谩 - Redaktorka Vyhraj.cz

Jana Kol铆nkov谩
Redaktorka

 

Anna S. - Redaktorka Vyhraj.cz

Anna S.
Redaktorka

 

David 艠ezn铆膷ek. - Redaktor Vyhraj.cz

David 艠ezn铆膷ek
Redaktor

 

Krist媒na Nov谩kov谩 - Redaktorka Vyhraj.cz

Krist媒na Nov谩kov谩
Redaktorka

 

Tom谩拧 Poner mlad拧铆 - Redaktor Vyhraj.cz

Tom谩拧 Poner ml.
Redaktor

 

Jakub Zich - redaktor Vyhraj.cz

Jakub Zich
ex-Redaktor

 

Co si od n谩s m暖啪ete p艡e膷铆st?

  • Recenze online casin, poker heren a s谩zkov媒ch kancel谩艡铆 – p艡e膷ti si jednotliv茅 recenze a rozhodni se kde si u啪ije拧 svou porci z谩bavy
  • Recenze online automat暖 – datab谩ze v媒hern铆ch automat暖 ke h艡e zdarma je velkou chloubou na拧eho port谩lu. 膶ekaj铆 na tebe tis铆ce r暖znorod媒ch her, kter茅 si m暖啪e拧 vyzkou拧et a dle recenze posoudit jestli pr谩v臎 hra co se ti l铆b铆 je ta prav谩. Z谩rove艌 odtaj艌ujeme d暖le啪it茅 informace o v媒hern铆ch automatech, jako je procentu谩ln铆 v媒hernost a volatilita, pr谩v臎 tato data pat艡铆 co do v媒b臎ru stroje mezi nejd暖le啪it臎j拧铆 a t臎啪ko dohledateln谩. Pro n谩s toto ale nen铆 probl茅m.
  • Loterie od A do Z – jsme i velc铆 fanou拧ci loteri铆. Pokud t臎 z tohoto odv臎tv铆 cokoli zaj铆m谩, jsi tu dob艡e. Od los暖, kter茅 si koup铆拧 na po拧t臎 膷i benz铆nce a啪 po kompletn铆 portfolio online los暖 a loteri铆 v拧eho druhu, informace hledej u n谩s, pravdiv臎j拧铆 nedostane拧.
  • Aktualizovan茅 nab铆dky bonus暖 online casin – chce拧 rozmno啪it sv茅 vklady na 煤膷et casina? Nebo chce拧 dostat pen铆ze na ruku za pouhou registraci? I ty zde nalezne拧 dostatek informac铆.
  • Novinky – pravideln臎 kontrolujeme aktu谩ln铆 nab铆dky online casin a p艡ehledn臎 je u n谩s prezentujeme.
  • N谩vody – nev铆拧 jak se zaregistrovat, jak potvrdit 煤膷et, jak potvrdit 煤膷et a vyzvednout si bonus? Toto v拧echno u n谩s tak茅 nalezne拧.

N谩拧 c铆l?

C铆lem a poselstv铆m webu vyhraj.cz je jednodu拧e pomoci ti k v媒h艡e jak茅hokoli druhu. Z谩rove艌 pokud se ti p艡i h艡e v online casinu stane cokoli neo膷ek谩van茅ho a na z谩kaznick茅 podpo艡e se ti nedost谩v谩 odpov臎di, nev谩hej a kontaktuj n谩s na [email protected] a my se budeme sna啪it tv暖j probl茅m co nejrychleji vy艡e拧it ke tv茅 spokojenosti. Jednou z na拧ich hlavn铆ch mis铆 je spokojen媒 hr谩膷 znal媒 rizik prohry i 拧anc铆 na co nejvy拧拧铆 v媒hru. Z谩rove艌 ti chceme b媒t oporou v jak茅koli situaci, po v媒h艡e i po proh艡e. Postar谩me se rovn臎啪 o to, abys neporu拧oval z谩kon a hr谩l pouze v licencovan媒ch casinech s povolen铆m od Ministerstva financ铆 膶esk茅 republiky.

N谩拧 p艡铆b臎h a historie

V hazardu se pohybujeme ji啪 p臎knou 艡谩dku let. Na拧e my拧lenka spustit web se zrodila v roce 2021, kdy n谩m do拧lo, 啪e v 膶esk茅 republice nen铆 souhrn媒 zdroj informac铆, kter媒 by n谩m p艡in谩拧el nejnov臎j拧铆 informace a novinky z hazardn铆ho a aloterijn铆ho sv臎ta. M铆sto, kde by se srdca艡i jako my mohli sd铆let, u膷it a r暖st.

A tak vznikl projekt Vyhraj.cz…

Spus虒te虒ni虂 projektu

1. 12. 2021 - Spu拧t臎n铆 webu

Po mnoha neprospan媒ch noc铆ch u po膷铆ta膷e a stovk谩ch str谩nek napsan媒ch text暖 s unik谩tn铆m obsahem jsme kone膷n臎 spustili prvn铆 verzi Vyhraj.cz. V p暖vodn铆 verzi jsme za膷ali s poskytov谩n铆m v媒sledk暖 a pravidel loterie, kompletn铆m seznamem dostupn媒ch st铆rac铆ch los暖, listem recenz铆 licencovan媒ch spole膷nost铆 na na拧em 煤zem铆 a novinkami z t臎chto odv臎tv铆.

100 tis铆c n谩v拧t臎v webu

31. 1. 2022 - Dosa啪en媒 miln铆k 100 000 n谩v拧t臎vn铆k暖 webu

Dva m臎s铆ce po na拧em startu jsme p艡ekro膷ili hranici 100 000 n谩v拧t臎v na拧eho webu. I kdy啪 je tento miln铆k ve srovn谩n铆 s dne拧n铆mi 膷铆sly jen jako jehla v kupce sena, tenkr谩t pro n谩s p艡edstavoval obrovsk茅 zadostiu膷in臎n铆 za tis铆ce hodin str谩ven媒ch u po膷铆ta膷e. Pr谩v臎 tito prvn铆 n谩v拧t臎vn铆ci n谩m dali jasn媒 sign谩l, 啪e na拧e pr谩ce m谩 smysl a dodali n谩m motivaci pokra膷ovat.

Redesign webu

10. 4. 2022 - Redesign webu

A膷koliv jsme na webu str谩vili velk茅 mno啪stv铆 膷asu, design nebyl na拧铆 silnou str谩nkou. Na拧i n谩v拧t臎vn铆ci n谩m st谩le znovu a znovu potvrzovali, 啪e n谩拧 ‚obsah plechovky‘ je skv臎l媒, tedy 啪e na拧e informace jsou cenn茅, ale ‚obal‘, tedy design na拧eho webu, pot艡ebuje zlep拧en铆. Proto jsme se rozhodli obr谩tit na profesion谩ly a d谩t na拧emu webu nov媒, atraktivn铆 vzhled.

Spus虒te虒ni虂 sekce bonusu虋

18. 4. 2022 - Spu拧t臎n铆 sekce s bonusy

Spustili jsme sekci webu s p艡ehledem v拧ech dostupn媒ch bonus暖 v 膶R. V t茅to sekci si m暖啪e拧 bonusy filtrovat, tak aby jsi na拧el ten nejlep拧铆 a nejvhodn臎j拧铆 bonus rychlost铆 blesku.

Ale pro膷 pr谩v臎 bonusy?

Bonusy jsou skv臎l媒m l谩kadlem pro nov茅 hr谩膷e do casin, av拧ak nemaj铆 v啪dy v媒hodn茅 podm铆nky. Rozhodli jsme se s na拧铆m t媒mem zkoumat v拧echny bonusy do posledn铆ho detailu a p艡ed谩vat je u啪ivatel暖m v jasn茅 a p艡ehledn茅 form臎. V臎艡te n谩m, 啪e i my se u n臎kter媒ch bonus暖 po艡谩dn臎 zapot铆me, abychom je pochopili. Nikdy to v拧ak nevzd谩me a v啪dy pro tebe bonus zpracujeme do posledn铆ho detailu.

 

4. 9. 2022 - Dosa啪en媒 miln铆k 1 000 000 n谩v拧t臎vn铆k暖 webu

Pokro膷il茅 loterijn铆 funkce

15. 10. 2022 - Pokro膷il茅 funkce v sekci loteri铆

Hr谩膷i si n谩拧 web zamilovali p艡edev拧铆m d铆ky na拧铆 loterijn铆 sekci, kter谩 rychle a p艡ehledn臎 poskytuje v媒sledky loteri铆, tabulky v媒her a po膷ty v媒herc暖. Cht臎li jsme t臎mto n谩v拧t臎vn铆k暖m je拧t臎 v铆ce zp艡铆jemnit jejich n谩v拧t臎vu, a tak jsme p艡idali pokro膷il茅 funkce jako:

  • Kontrola v媒sledk暖 loteri铆: Sta膷铆 zadat 膷铆sla, kter谩 jsi vsadil, a my ti 艡ekneme, zda a kolik pen臎z jsi vyhr谩l. Pokud st谩le s谩z铆拧 na stejn谩 膷铆sla, m暖啪e拧 si je u n谩s ulo啪it a p艡i dal拧铆m slosov谩n铆 je m暖啪e拧 zkontrolovat jedn铆m kliknut铆m b臎hem p谩r sekund.
  • Statistiky loteri铆: Sice nem暖啪eme ovlivnit pravd臎podobnost v媒hry, ale jsme experti na historick谩 data loteri铆. Najde拧 u n谩s v媒voj jackpotu za posledn铆 rok, nej膷ast臎ji a nejm茅n臎 padan谩 膷铆sla a mnoho dal拧铆ho.
  • Gener谩tory 膷铆sel: Vygenerujeme ti 膷铆sla, kter谩 m暖啪e拧 zkusit vsadit. Kdo v铆, t艡eba pr谩v臎 ty vyhraje拧, d铆ky na拧im 膷铆sl暖m.

Mrkni na tyto funkce nap艡铆klad u Sportky.

18. 4. 2023 - Spu拧t臎n铆 automatov茅 sekce

V t茅to sekci p艡in谩拧铆me recenze v拧ech nejobl铆ben臎j拧铆ch automat暖. V recenzi najde拧 kompletn铆 p艡ehled informac铆 o automatu jako: symboly, tabulku v媒her, shrnut铆 v媒hod a nev媒hod, videouk谩zku hry a mnoho dal拧铆ho. A to nen铆 v拧e – tak茅 zde najde拧 mo啪nost zahr谩t si automat zcela zdarma v demo verzi. Co bychom to byli za web o hazardu, kdyby sis u n谩s ani nemohl nic zahr谩t?

3.7. 2023 - Expanze na Slovensko 馃嚫馃嚢

V 膶esku jsme m臎li s na拧铆m webem tak velk媒 煤sp臎ch, 啪e jsme se rozhodli expandovat. A kam jinam ne啪 k na拧im slovensk媒m soused暖m 馃憠 Vyhraj.sk 馃嚫馃嚢

Oslava 1 000 publikovany虂ch c虒la虂nku虋 na vyhraj.cz

19. 9. 2023 - 1 000 publikovan媒ch 膷l谩nk暖

Na na拧em 膷esk茅m webu jsme ji啪 publikovali 1 000 膷l谩nk暖 a novinek. V tomto 膷铆sle nezapo膷铆t谩v谩me mno啪stv铆 dal拧铆ch text暖, jako jsou recenze kas铆n, hodnocen铆 automat暖, popisy bonus暖 a dal拧铆 druhy str谩nek.

Zav艡铆t
Zav艡铆t